According to the results of workshops, conducted by the Federation, Ukraine received the qualification of "junior judge / marker" following judges squash:

Full namePhonee-mail
Bodine Nikolay
Glushko, Eugene
Grechko Alexander
Oleg Gritsyna
Zheludkov Timothy+38 (068) 8086292, +38 (099) 9268816fey-t@mail.ru
Zadvornov Irina+38 (093) 1044840irina.zadvorna@gmail.com
Kostyukov Alexey
Kurgin Artem+38 (066) 4520037Kurginart@gmail.com
Rybal'chenko Constantine
Cikora Arthur
Toskhoparan Love+38 (095) 8746694Lyubov.sidorka@gmail.com
Usenko Ernest+38 (093) 0183333usenko.333.ernest@gmail.com
Kostyukova Anastasia
Fredûk Sergey
Kharchenko Yevhen
Olga Chervatyuk+38 (068) 7876255chervatyuk-olga@mail.ru
Denis Shevchenko+38 (093) 5008668swing.odesa@gmail.com
Shobik Alexander+38 (066) 9636677alan_aiverson@mail.ru

According to the results of workshops, conducted by the Federation, Ukraine received the qualification of "judge second category / Club Referee» The following judges squash:

Full namePhonee-mail
Sergey Dahovnik+38 (050) 3535627dakhovnik@libero.it
Kowalska Jan+38 (096) 4999324y.feniks@gmail.com
Sergey Kharchenko