How the national rating is calculated read here

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointPRO
1Fedoruk Valery4Kiev (UKR)685,0INFO
2Bagan Yaroslav47Kiev (UKR)565,0INFO
3Artur Sikora48Kiev (UKR)535,0INFO
4Ahmed Mоhamed849(ONE)500,0INFO
5Panov Nikita103Kharkiv (UKR)392,5INFO
6Zheludkov Timothy43Kiev (UKR)377,5INFO
7Rybal'chenko Constantine1Kiev (UKR)375,0INFO
8Kravchuk, Dmitry46Kiev (UKR)277,5INFO
9Yevgeny Korolenko1184Odessa (UKR)178,8INFO
10Zakomlistov Sergey45Kiev (UKR)169,5INFO
11Konstantin Reshetnyak54Odessa (UKR)152,5INFO
12Krehtûk Igor84Lviv (UKR)146,5INFO
13Dmitry Pogrebnyak5Kiev (UKR)133,8INFO
14Roman Tkachuk1074Kiev (UKR)115,0INFO
15Shcherbakov ml. Dmitry594Kiev (UKR)104,8INFO
16Perun Artemy83Herson (UKR)102,5INFO
17Kurgin Artem24Odessa (UKR)90,0INFO
18Sergey Drandalush57Kiev (UKR)86,5INFO
19Radionov Timofey600Kiev (UKR)82,0INFO
20Basarabians Vasily81Lviv (UKR)75,0INFO
21Tymoshchuk Matvey☠902Dnepr (UKR)56,0INFO
22Savelov, Vyacheslav55Kiev (UKR)41,3INFO
23Ivan Knysh65(UKR)40,0INFO
24Abdelwahed Mahmoud1596Kiev ()35,0INFO
25Oleg Pozdnyakov595Kiev (UKR)34,8INFO
26Badger Vitaly211()30,0INFO
27Shobik Alexander92Kiev (UKR)11,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointAMATEURS
1Alexey Alekseyenko135Kiev (UKR)6905,0INFO
2Fredûk Sergey77Kiev (UKR)5115,0INFO
3Eugene Popko79Kiev (UKR)5112,5INFO
4Alexander Gnatenko1291Kiev (UKR)4110,0INFO
5Oleg Kovalenko156Kharkiv (UKR)3927,5INFO
6Pavlov Alexander1024Poltava (UKR)3820,0INFO
7Kravs Yuri1149Lviv (UKR)3742,5INFO
8Kamorda Constantine1292(UKR)3702,5INFO
9Julius Laukart596Kiev (UKR)3680,0INFO
10Ruslan Petrovich978(UKR)3425,0INFO
11Sergey Korshunov27Odessa (UKR)3310,0INFO
12Slobozhaninov Arthur73Donetsk (UKR)3062,5INFO
13Zavinsky Rostislav149Lviv (UKR)3005,0INFO
14Shcherbakov ml. Dmitry594Kiev (UKR)2825,0INFO
15Niznik Novel162Lviv (UKR)2375,0INFO
16Zelenko, Vladimir253Odessa (UKR)2357,5INFO
17Karûčenko Dmitry136Kharkiv (UKR)2287,5INFO
18Al Hassan Karim971Kiev (UKR)2182,5INFO
19Mikhail Sheremet917Lviv (UKR)2147,5INFO
20Borozenov Evgeniy25Odessa (UKR)2137,5INFO
21Andreichenko Vyacheslav111Kiev (UKR)2055,0INFO
22Oleg Pozdnyakov595Kiev (UKR)2042,5INFO
23Balota Dmitry127Dnepropetrovsk (UKR)1985,0INFO
24Yuri Beletsky142Kiev (UKR)1940,0INFO
25The Skrypak Basil282Kiev (UKR)1940,0INFO
26Ilya Radkevich357Odessa ()1850,0INFO
27Swan Sergey133Odessa (UKR)1832,5INFO
28Outram Tony1316Herson ()1650,0INFO
29Radionov Timofey600Kiev (UKR)1515,0INFO
30Vasculo Vladimir143Lviv (UKR)1405,0INFO
31Grosvenor, James120(WAL)1350,0INFO
32Mendzebrovski Valentin677Lviv ()1330,0INFO
33Dmitry Pavlov189Kharkiv (UKR)1262,5INFO
34Pepelnik Vitaly207Poltava (UKR)1237,5INFO
35Tymoshchuk Matvey☠902Dnepr (UKR)1220,0INFO
36Sidorenko Andriy797Kharkiv (UKR)1212,5INFO
37Reshetnyak Timothy1321(UKR)1190,0INFO
38Styopkin Eugene263Lviv (UKR)1117,5INFO
39Lopatiuk Maxim1526Odessa ()1100,0INFO
40Moskaliuk Andrew78Kiev (UKR)1075,0INFO
41Seredovich Yuri679Lviv (UKR)1025,0INFO
42Abrishami Zendeh Mahyar1280Kiev (UKR)1000,0INFO
43Tomenchuk Michael305Lviv (UKR)985,0INFO
44Nikolaev Dmitriy19(UKR)965,0INFO
45Proskurin Alexander80Kiev (UKR)937,5INFO
46Grebenac Alexander824Herson (UKR)920,0INFO
47Stigma Jan483Poltava (UKR)912,5INFO
48Zhivotovsky Jaroslav783Herson (UKR)895,0INFO
49Kaufman Ilya701Odessa (UKR)887,5INFO
50Kirill Leonov826Odessa (UKR)852,7INFO
51The Mushkin Maxim100Kharkiv (UKR)825,0INFO
52Maxim Andreev21Odessa (UKR)817,5INFO
53Homutenko, VP Ruslan266Odessa ()812,5INFO
54Krivoshein Alexander1283(UKR)768,5INFO
55Zakharov Ruslan91Kharkiv (UKR)750,0INFO
56Fist Dmitry899(UKR)750,0INFO
57Sazonov Alexander928Odessa (UKR)676,3INFO
58Evstratenko Denis990Kiev (UKR)655,0INFO
59Shneyder Dmitry1160Lviv (UKR)645,0INFO
60Anisimov Vladimir1103Herson ()632,5INFO
61Alexander Degtyarenko351()627,5INFO
62Anna Gulyaeva793Odessa (UKR)607,5INFO
63Nasekin Aleksandr☠228()600,0INFO
64Nikita Petrov1409()587,5INFO
65Vihnich Nikolai987Kiev (UKR)556,0INFO
66Dmitry Sakovich759 (BLR)550,0INFO
67Critici Eugene885Poltava (UKR)527,5INFO
68Igor Storchak173Kiev (UKR)525,0INFO
69Batrshin Aleksey1173Lviv (UKR)497,0INFO
70Pavel Kovalchuk1317Herson (UKR)497,0INFO
71Andrey Gulyaev220Kiev (UKR)490,0INFO
72Matskiv Oleg1148Lviv (UKR)482,5INFO
73Oleg Kushnir1385Lviv (UKR)466,5INFO
74Tkachuk Andrew706Kiev (UKR)427,5INFO
75Kuprin Daniel1307Kiev (UKR)427,5INFO
76Dmitry Lepekhin1416Odessa ()417,5INFO
77Ekaterina Kachan297Lviv ()412,5INFO
78Anton Yurevich778(BLR)400,0INFO
79Igor Makhanek673Kiev (UKR)383,3INFO
80Roman Ponomarenko1440Kharkiv ()382,4INFO
81Sperčun Alexander279Herson ()377,5INFO
82Lovkaya Maria1222Poltava (UKR)370,5INFO
83Alexander Oksanych1182Kiev (UKR)367,5INFO
84Vadim Demush1314()355,5INFO
85Moiseev Oleg29Odessa (UKR)350,0INFO
86Konkova Anna248()350,0INFO
87Fisun Nikita904Dnepr (UKR)350,0INFO
88Olander Radislav1039()350,0INFO
89Semerak Maxim271Lviv (UKR)330,0INFO
90Bogdan Michael822Herson (UKR)301,8INFO
91Ruslan Grinchuk957(UKR)300,0INFO
92Nikolai Ivanov1083Poltava (UKR)300,0INFO
93Litvin Andrian1031()287,5INFO
94Maxim Sitnikov1230(UKR)285,0INFO
95De Benedetto Giovanni702Odessa (UKR)282,5INFO
96Dmitri Vorobiev1482Kharkiv ()275,1INFO
97Baylo Aleksey1195(UKR)272,5INFO
98Yuri Yudin26Odessa (UKR)267,5INFO
99Balalaika, Denis643Odessa (UKR)262,5INFO
100Kutkovskij Yakov23Odessa (UKR)258,0INFO
101Alexey Titov1527Odessa ()257,2INFO
102Zulawski Yuri140Odessa (UKR)250,0INFO
103Alexey sound988Kiev (UKR)233,8INFO
104Yaroslav Kolesnik1476Kharkiv ()226,0INFO
105Vladislav Shulgin185Kiev (UKR)225,0INFO
106Churayev Vitaly821Herson (UKR)225,0INFO
107Flemming Helgeland1565()220,0INFO
108Kecman, Vladimir927(UKR)200,0INFO
109Suprun Elizabeth812Herson (UKR)192,5INFO
110Throat Cyril830Herson (UKR)187,5INFO
111Pankiv Oleg1153Kharkiv (UKR)178,0INFO
112Eugene Gorbach1060()177,5INFO
113Grakov Alexander1282Poltava (UKR)172,5INFO
114Pichugin Nikita932Odessa ()170,0INFO
115Michalec Dmitry879Odessa (UKR)161,5INFO
116Voznyuk Alexey131Lviv (UKR)160,0INFO
117Dotsenko, Anton842(UKR)160,0INFO
118Alexey Uskov132Kharkiv (UKR)157,5INFO
119Oleg Gritsyna115Kharkiv (UKR)153,3INFO
120Havel Maxim663Kharkiv (UKR)150,9INFO
121Romanenko Leonid1099Herson ()150,0INFO
122Bugaev Valery810Herson (UKR)145,0INFO
123Alexander Demidov1419Odessa ()144,3INFO
124see Boris1170Uzhgorod (UKR)141,8INFO
125Kostyukov Alexey175Kiev (UKR)130,5INFO
126Beba Artem147Odessa (UKR)130,0INFO
127Baydenko Igor1576Odessa ()130,0INFO
128Stanislav Khomenko1528Odessa ()122,5INFO
129Yakovenko Irina35(UKR)120,0INFO
130Lerer Igal1590()120,0INFO
131Stephen Kobzev872Kiev ()119,5INFO
132Nosey Natalia769Odessa (UKR)113,8INFO
133Anastasia Ershov951Kharkiv (UKR)112,5INFO
134Yury Korsun1383Kiev (UKR)111,3INFO
135Anna Nemtseva539Kharkiv (UKR)108,8INFO
136Sergey Sibilov1196Odessa (UKR)100,0INFO
137Anatoly Fomenko1025()99,5INFO
138Kyer el-Din Ahmad1393()97,5INFO
139Dyachek Igor1308Kiev (UKR)90,0INFO
140Alexander Vyrazhevskyy1418Odessa ()90,0INFO
141Grishaev Aleksey1059()81,3INFO
142Grinchuk Nikita1529Odessa ()81,3INFO
143Lutsyuk Alex1301Khmelnitsky (UKR)77,0INFO
144Sergey Pereverzev323()75,8INFO
145Dmitry Zvarnyuk1165Lviv (UKR)75,0INFO
146Vladimir rack1417Odessa ()75,0INFO
147EZEROVO Eugene1571()75,0INFO
148Ferenc Vadim1434()74,8INFO
149Yuri Boychev1053()74,5INFO
150Alexey Shpak617Kiev (UKR)73,8INFO
151Grigory Ovcharenko198()72,5INFO
152Olenchuk, Andrew920Lviv (UKR)67,0INFO
153Golub Vladyslav385()63,5INFO
154Kuzymenko Sofia1121Odessa ()63,5INFO
155Kotova Olga809Kiev (UKR)62,5INFO
156Dmitry Rybak234Kiev (UKR)58,5INFO
157Shipilov Denis1154Kharkiv (UKR)58,3INFO
158Anton Ivanov1061()56,2INFO
159Samuilik, Anna614Kharkiv (UKR)52,5INFO
160Sivyets Ed1541Khmelnitsky ()52,5INFO
161Hvozdensky Svyatoslav296()52,0INFO
162Gregory Extinguish261()50,0INFO
163Anisimova Yuliya1104Herson ()50,0INFO
164Dmitry Budorin1536Kiev ()50,0INFO
165Zymovets Pavel☠1186()49,5INFO
166Sikalenko Julia1026()48,8INFO
167Scurtul Paul1273Odessa (UKR)48,3INFO
168Alexei Koval1530Odessa ()48,0INFO
169Krivosheina Ekaterina1289(UKR)46,8INFO
170Alexander Gopkalo846(UKR)45,3INFO
171Wrekin Maxim187Kiev (UKR)45,0INFO
172Yakunin Victor313()45,0INFO
173Glushchenko Lukyan612Kiev (UKR)45,0INFO
174Halak Denis727()45,0INFO
175Kuzub Anastasia1407()44,5INFO
176Yuri Mykhailyshyn1399()44,0INFO
177acne Eugene1023()40,5INFO
178Nikolov Vitali1255Odessa (UKR)40,0INFO
179Prikhodko Anton Evgenievich1352Chernihiv (UKR)39,0INFO
180Styopkin Sergey322Lviv (UKR)37,5INFO
181Danilevsky Alexander1297Herson (UKR)37,5INFO
182Makhortov Igor1572Odessa ()37,5INFO
183Artem Dudko807Odessa (UKR)35,0INFO
184Sergey Bevz1497Kiev ()33,8INFO
185I drank Andrew1403()32,3INFO
186Ciucurenco Alexander1467Poltava ()32,1INFO
187Sergei Sidorsky325()32,0INFO
188Brilenko Nikolai860(UKR)30,0INFO
189Alexander Demidko867(BLR)30,0INFO
190Lytvyn, Anatoly1411()28,8INFO
191Andrew lame1052()28,0INFO
192Lebed Vasily1171Khmelnitsky (UKR)28,0INFO
193Taras Kulinich141Kiev (UKR)26,3INFO
194Vitali Lomidze1455()23,4INFO
195Tom Vadim1287(UKR)23,0INFO
196Dmitry Lopatin1395()22,9INFO
197Sergey Gamanyuk1214Odessa ()22,8INFO
198Antonov Oleg1076Kiev ()22,5INFO
199Jaroslav Evstehneev1415()22,5INFO
200Moussa Nicolas1537()22,5INFO
201Anton Skabalannovych1361Dnepr (UKR)22,0INFO
202Taras Kybytkyn1630()22,0INFO
203Dvorenkov Anton1384Kiev (UKR)20,3INFO
204Skalabanovich Anton1388#REF!20,0INFO
205Daniel Kurylyak1617Lviv ()20,0INFO
206Ilya Shlaer1351()19,2INFO
207Stephen Bull1397()19,0INFO
208holmium Ivan1204Odessa (UKR)18,8INFO
209Oleg Timchenko1432()18,8INFO
210Eugene Potter1422Odessa ()17,8INFO
211Bojan Sergei1197(UKR)17,5INFO
212Elena Golovko1027()16,9INFO
213Sergey Novoselskiy1454()16,8INFO
214Kindzer Markiyan1150Lviv (UKR)16,0INFO
215Sorokin Igor1101Herson ()15,0INFO
216Pleskov Alexander1542Lviv ()15,0INFO
217Aleksandr Černienko1421Odessa ()14,5INFO
218Andrew Malicki1433()13,5INFO
219Pelekh Alexander1449()13,5INFO
220Boycce Scott1543Lviv ()13,5INFO
221Vinnichenko Aleksey1055()13,0INFO
222Burtsev Alexander437()12,0INFO
223Oberemok Oleksiy1256Odessa (UKR)12,0INFO
224Uhrevatov Eugene1631()11,0INFO
225Svyda Vasily1544Uzhgorod ()10,5INFO
226Alexander Davydov10(UKR)10,0INFO
227Lysyuk Orest1075Lviv ()10,0INFO
228Gorban Vladislav1398Kiev ()10,0INFO
229Grigorenko Sergey395()9,0INFO
230Jaroslav Polozkov1285(UKR)9,0INFO
231Maxim Petrenko1466Poltava ()9,0INFO
232Sergei Martyniuk1545Kiev ()9,0INFO
233Oksana Hrebyn1470Poltava ()8,0INFO
234Anuchkin Artem1452()7,9INFO
235Prokopovich Igor1424Odessa ()7,6INFO
236Vladimir Talochka1235Odessa ()7,5INFO
237Oderemok Alex1423Odessa ()7,5INFO
238Kevin Pobelenskiй1468Poltava ()7,5INFO
239Otlivanov Vladislav1581Odessa ()7,1INFO
240Baimuratova Maxim1231(UKR)7,0INFO
241Alexander Shulzhenko1472Poltava ()6,7INFO
242Vykhryst Alex1453()6,7INFO
243Yevgeny Gerasimenko1593Kharkiv ()6,6INFO
244Soloshko Alex1456()6,3INFO
245Marchenko Anna1012()6,3INFO
246Kurelek Maxim304()6,0INFO
247Gentile Oleksiy1079Kiev ()6,0INFO
248Vatulyan Veronica1120Odessa ()6,0INFO
249Alexey Litvinov1632()5,8INFO
250Bryuev Alex1633()5,6INFO
251Tatiana Oberemok1444()5,5INFO
252Suslin Yuri369()5,3INFO
253Nikolai Melnichenko1538()5,3INFO
254Sergey Sergeev1448()5,2INFO
255Sovgira Igor1562()5,2INFO
256Alexander Gumenyuk1161Uzhgorod (UKR)5,0INFO
257Denys Yurchenko1420Odessa ()5,0INFO
258Alexei Didenko1621()5,0INFO
259Petechuk Jan848(UKR)4,9INFO
260Andrey Kurgan1595()4,7INFO
261Lushpak Maxim1166Lviv (UKR)4,5INFO
262Oleg Shovkun1557()4,5INFO
263Ohanyan Igor1451()4,1INFO
264Dikun Roman1558()4,1INFO
265Aloshechkin Vladislav1634()4,0INFO
266Mironenko Aleksandr1100Herson ()3,8INFO
267brave Dmitri1469Poltava ()3,8INFO
268Zalogin Andrew1578Odessa ()3,8INFO
269Ohanian Igor1636()3,6INFO
270Tereshchenko Andrey1276Odessa (UKR)3,5INFO
271Michael Usyk1401()3,5INFO
272Korchagin Miroslav1446()3,5INFO
273Silakova March1278Odessa (UKR)3,1INFO
274Alexander Holovchuk1573Odessa ()3,1INFO
275Bogdan F.1561()3,1INFO
276Velichko Milena881Dnepr (UKR)3,0INFO
277Evstratenko Irina1045()3,0INFO
278Perun Michael1318Herson (UKR)3,0INFO
279Alexander Boychuk1559()3,0INFO
280Kozak Elena1532Odessa ()2,9INFO
281Miroshnichenko Nikolay347()2,8INFO
282Vladimir Gal'chenko1450()2,8INFO
283Andrey Udovichenko1560()2,8INFO
284Golubitskaya Elena512Kiev (UKR)2,8INFO
285Inna Yudina1425Odessa ()2,6INFO
286Kuzub Yuri1473Poltava ()2,6INFO
287Danchenko Dmitry1396()2,4INFO
288Sergei Zayats1474Poltava ()2,4INFO
289Tverdohleb Roman1475Poltava ()2,3INFO
290Feldstein Alexander1539()2,3INFO
291Kryvoruchko Oleksiy1550Kharkiv ()2,3INFO
292Bogdan Gorban1592()2,3INFO
293Kirill Filatov1447()2,0INFO
294Ilya Chinjakov1457()2,0INFO
295Anatoly Durmanov1574Odessa ()1,9INFO
296Predko Alex1394()1,9INFO
297Michael Dubchenko1404()1,8INFO
298Ekaterina Solovyova1412()1,8INFO
299Sergey Kharchenko841()1,7INFO
300Maxim Vlasenko1479Poltava ()1,7INFO
301Mikhail Grigoryev681()1,6INFO
302Kolinyko Nikolai1480Poltava ()1,5INFO
303Pavlenkov Nikolai1531Odessa ()1,5INFO
304Vladimir Bogryashov1594()1,5INFO
305Vlasenko Daria1367Poltava (UKR)1,4INFO
306Sitnickij Artur805Kiev (UKR)1,4INFO
307Oksana Gerasimenko1387Kiev (UKR)1,4INFO
308Poltev Ivan1481Poltava ()1,4INFO
309Yampolsky Constantine1591()1,4INFO
310Yasmin Hotlyb1311Kiev (UKR)1,3INFO
311Mohnach March1431()1,3INFO
312Alexander Samsonov1533Odessa ()1,1INFO
313Ivan Kochetov801Kiev (UKR)1,1INFO
314Raykov Nikita1203Odessa (UKR)1,1INFO
315Dulneva Lydia839()1,0INFO
316Alexander Vorobyov1312(UKR)0,9INFO
317Kuzmenko Valery-Kundelskaya1551Odessa ()0,9INFO
318Pashinin Alexander1458()0,8INFO
319fish Lesya1589Odessa ()0,8INFO
320titomir Raisa1535Odessa ()0,7INFO
321Imshenitskaya Alina1211(UKR)0,5INFO
322Kovalev Victoria1534Odessa ()0,4INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointLADIES
1Kostyukova Anastasia477Kiev (UKR)6775,0INFO
2Bushma Alina479Kiev (UKR)4700,0INFO
3Ekaterina Kachan297Lviv ()4297,5INFO
4Usenko Nadia6Kiev (UKR)4250,0INFO
5Kotova Olga809Kiev (UKR)3675,0INFO
6Girik Elizabeth981Kiev (UKR)3612,5INFO
7Doroshik Maria792Kiev (UKR)3375,0INFO
8Julia Zhukovets232Kiev (UKR)3350,0INFO
9Logvinova Margarita255Kiev (UKR)3022,5INFO
10Kowalska Jan480Kiev (UKR)2530,0INFO
11Alena Ogonesân536Kiev (UKR)1902,5INFO
12Alexander Belous523Kiev (UKR)1845,0INFO
13Olga Zadorozhnaya1386Lviv (UKR)1757,5INFO
14Afonin Maria1405()1737,0INFO
15Krivosheina Ekaterina1289(UKR)1702,5INFO
16Krykun Anastasia1068Kiev ()1262,5INFO
17Hassan Al Yasmina972Kiev (UKR)1162,5INFO
18Suprun Elizabeth812Herson (UKR)1125,0INFO
19Golubitskaya Elena512Kiev (UKR)1100,0INFO
20carrier Inessa☠1041()1073,8INFO
21Anna Sinelnikova159Kiev (UKR)1005,0INFO
22Anna Nemtseva539Kharkiv (UKR)975,0INFO
23Bugaev Valery810Herson (UKR)950,0INFO
24Batrshina Mariana1400()907,5INFO
25Anastasia Ershov951Kharkiv (UKR)875,0INFO
26Natalia Sergeeva484Odessa (UKR)825,0INFO
27Jangan Galina489Kiev (UKR)825,0INFO
28Velichko Milena881Dnepr (UKR)825,0INFO
29Kuzub Anastasia1407()762,5INFO
30Konkova Anna248()750,0INFO
31Kartashova Yulia892(UKR)739,0INFO
32Petechuk Jan848(UKR)730,0INFO
33Samuilik, Anna614Kharkiv (UKR)715,0INFO
34Irina Maksimenko502Lviv (UKR)700,0INFO
35Khmelevskaya Olga☠510Minsk (BLR)700,0INFO
36Evstratenko Irina1045()677,5INFO
37Resulova Anastasia670Kiev (UKR)675,0INFO
38Shlaer Sofia1300(UKR)667,5INFO
39Anna Gulyaeva793Odessa (UKR)650,0INFO
40Anisimova Yuliya1104Herson ()632,0INFO
41Vlad Tverdohleb640Dnepropetrovsk (UKR)630,0INFO
42Homovskaya Valentine1483Dnepr ()625,0INFO
43Ekaterina Solovyova1412()602,0INFO
44Irina Vashchuk1105Herson ()600,0INFO
45Andrea Fjellgaard1622()600,0INFO
46Beeba Christina808Kiev (UKR)500,0INFO
47Gabor Aleksandra1406()450,0INFO
48Nosey Natalia769Odessa (UKR)405,0INFO
49Elena Brilenko1191Kiev (UKR)400,0INFO
50Lovkaya Maria1222Poltava (UKR)400,0INFO
51Oksana Gerasimenko1387Kiev (UKR)349,5INFO
52Konik Christina683Lviv (UKR)300,0INFO
53Sikalenko Julia1026()300,0INFO
54Olesya Garina889Kiev (UKR)250,0INFO
55Pol'schikova Angelica1177Lviv (UKR)250,0INFO
56Ilchenko Natalya1462Kharkiv ()247,8INFO
57Yasmin Hotlyb1311Kiev (UKR)243,0INFO
58Oksana Hrebyn1470Poltava ()225,0INFO
59Tomenchuk Alexander1020Lviv ()206,3INFO
60Zrazhevska Sofia880Dnepr (UKR)200,0INFO
61Kuzymenko Sofia1121Odessa ()180,0INFO
62Natalia Alekseenko1426Kiev ()165,0INFO
63Anna Ilchenko1540Herson ()157,5INFO
64Vatulyan Veronica1120Odessa ()140,0INFO
65Elena Golovko1027()127,5INFO
66Polina Ponomarenko1441Kharkiv ()127,5INFO
67Stercho Lyudmila1408()120,0INFO
68Tatiana Oberemok1444()112,5INFO
69Les Usyk1402()110,0INFO
70Svetlana Mishchenko455()100,0INFO
71Svetlana Serednyaya954(UKR)55,0INFO
72Kopice Natalia1460()45,0INFO
73Dumnitskaya Irina1546Uzhgorod ()45,0INFO
74Mashkina Anastasia1064()37,5INFO
75Anna Matyuhyna1459()37,5INFO
76Dulneva Lydia839()35,0INFO
77Miroshnichenko Galina533()30,0INFO
78Anna Sidorenko1223(UKR)30,0INFO
79Robert Sorokroy1547Lviv ()30,0INFO
80Oksana Styzhko1487Poltava ()26,3INFO
81Veronica shepherd1257Odessa (UKR)25,0INFO
82Tatyana Kirichenko1488Poltava ()22,5INFO
83Silakova March1278Odessa (UKR)20,0INFO
84Olga Seversk1548Lviv ()18,8INFO
85Heh Tse Lena1445()15,0INFO
86Stonoga Victoria1461()15,0INFO
87Kodzhushko Irina1490Poltava ()15,0INFO
88Kachmar Star1549Lviv ()15,0INFO
89Olga Chervatyuk1587Kiev ()15,0INFO
90Inna Yudina1425Odessa ()5,5INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU11
1Yegor Shcherbakov938Kiev (UKR)380,0INFO
2Nikita Khlus1117Kiev ()350,0INFO
3Candan Timur1081Kiev ()340,0INFO
4David Zaicenko1215Gatnoe (UKR)290,0INFO
5Ivan Belous1245Kiev (UKR)202,5INFO
6Roman Shkarupylo1370Dnepr (UKR)130,0INFO
7Gleb Doroshenko1217Kiev (UKR)71,0INFO
8Gavrish Vladislav1369(UKR)55,0INFO
9Jaroslav Kotsupatryy1463()45,0INFO
10Mark Orlando1246Kiev (UKR)35,0INFO
11Mohur Timothy1624Poltava ()30,0INFO
12Zaets Timothy1623Poltava ()25,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU13
1Artem Panchenko804Kiev (UKR)290,0INFO
2Nikita Khlus1117Kiev ()255,0INFO
3Ivan Belous1245Kiev (UKR)250,0INFO
4Andrushko Nazar654Kiev (UKR)130,0INFO
5Candan Timur1081Kiev ()124,5INFO
6Yegor Shcherbakov938Kiev (UKR)70,0INFO
7Zahar Prystromko1373Dnepr (UKR)57,5INFO
8Khmelnitsky, Ivan656Kiev (UKR)50,0INFO
9Nazar Vyshnyak1625Poltava ()50,0INFO
10David Zaicenko1215Gatnoe (UKR)48,0INFO
11Stephen Mahankov1265Kiev (UKR)41,3INFO
12Lisensky Danil1413()28,8INFO
13Oleg Savchak1118Kiev ()13,1INFO
14Untila Alex1247Kiev (UKR)8,3INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU15
1Shcherbakov ml. Dmitry594Kiev (UKR)405,0INFO
2Radionov Timofey600Kiev (UKR)342,5INFO
3Glushchenko Lukyan612Kiev (UKR)225,0INFO
4Zhivotovsky Jaroslav783Herson (UKR)197,5INFO
5Tkachuk Andrew706Kiev (UKR)140,0INFO
6Zhdanov Vladislav1263Kiev (UKR)130,0INFO
7Throat Cyril830Herson (UKR)78,8INFO
8Anisimov Vladimir1103Herson ()78,5INFO
9Vladinchuk Nikita1251Kiev (UKR)63,0INFO
10Andrushko Nazar654Kiev (UKR)45,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU17
1Al Hassan Karim971Kiev (UKR)212,5INFO
2Shcherbakov ml. Dmitry594Kiev (UKR)170,0INFO
3Radionov Timofey600Kiev (UKR)160,0INFO
4Tymoshchuk Matvey☠902Dnepr (UKR)140,0INFO
5Oleg Pozdnyakov595Kiev (UKR)125,0INFO
6Glushchenko Lukyan612Kiev (UKR)110,0INFO
7Alexey Shpak617Kiev (UKR)80,0INFO
8Andrushko Nazar654Kiev (UKR)70,0INFO
9Tkachuk Andrew706Kiev (UKR)70,0INFO
10Vlasenko Daria1367Poltava (UKR)52,5INFO
11Polina Ponomarenko1441Kharkiv ()45,0INFO
12Ryzhkov Tatiana1491Poltava ()37,5INFO
13Sobolev Nazar1495Poltava ()22,5INFO
14Zhdanov Vladislav1263Kiev (UKR)20,0INFO
15Daniel Berezhynskyy1494Poltava ()11,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU19
1Balalaika, Denis643Odessa (UKR)100,0INFO
2Demchenko Sergey602Kiev (UKR)70,0INFO
3Julius Laukart596Kiev (UKR)30,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointG11
1Babiy Alexander1239Kiev (UKR)360,0INFO
2Donika Victoria1242Kiev (UKR)350,0INFO
3I lived Natalia1375Dnepr (UKR)235,0INFO
4Imshenitskaya Alina1211(UKR)205,0INFO
5Bodnaruk Maria1200Kiev (UKR)192,5INFO
6Anna Tarasova1436()140,0INFO
7Sperchun Miroslava1212(UKR)118,8INFO
8Bondaruk Maria1626Kiev ()40,0INFO
9Gopkalo Veronica1266Kiev (UKR)18,8INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointG13
1Krykun Anastasia1068Kiev ()310,0INFO
2Chaplinskaya Vladislav818Kiev (UKR)245,0INFO
3Anna Brilenko1218Kiev (UKR)235,0INFO
4Suprun Elizabeth812Herson (UKR)182,5INFO
5Beeba Christina808Kiev (UKR)160,0INFO
6Kuzymenko Sofia1121Odessa ()156,3INFO
7Koševaâ Ulyana811Kiev (UKR)108,8INFO
8Pasechnik Alice1377(UKR)102,5INFO
9Hutz Vladislav1378Kiev (UKR)85,0INFO
10Korotkov Sofia1236Kiev (UKR)82,5INFO
11Serebryakov Anastasiya975Kiev (UKR)80,0INFO
12Babiy Alexander1239Kiev (UKR)75,0INFO
13Kulik Ekaterina1379Kiev (UKR)75,0INFO
14Vatulyan Veronica1120Odessa ()58,8INFO
15Podrezova Elizabeth1244Kiev (UKR)46,0INFO
16Vlasenko Daria1367Poltava (UKR)45,0INFO
17Donika Victoria1242Kiev (UKR)30,0INFO
18Anne Sigonevich1210(UKR)29,0INFO
19Natalia Łukawska1521Poland ()18,0INFO
20Pavlenko Karina1627Poltava ()15,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointG15
1Kotova Olga809Kiev (UKR)325,0INFO
2Hassan Al Yasmina972Kiev (UKR)182,5INFO
3Anna Gulyaeva793Odessa (UKR)127,5INFO
4Velichko Milena881Dnepr (UKR)110,0INFO
5Zrazhevska Sofia880Dnepr (UKR)95,0INFO
6Bugaev Valery810Herson (UKR)48,8INFO
7Koševaâ Ulyana811Kiev (UKR)22,5INFO
8Tuana Khan1522Turkey ()8,0INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointG17
1Doroshik Maria792Kiev (UKR)241,3INFO
2Kotova Olga809Kiev (UKR)200,0INFO
3Girik Elizabeth981Kiev (UKR)170,0INFO
4Hassan Al Yasmina972Kiev (UKR)150,0INFO
5Vlad Tverdohleb640Dnepropetrovsk (UKR)147,5INFO
6Velichko Milena881Dnepr (UKR)140,0INFO
7Elena Brilenko1191Kiev (UKR)136,3INFO
8Zrazhevska Sofia880Dnepr (UKR)70,0INFO
9Chaplinskaya Vladislav818Kiev (UKR)60,0INFO
10Shlaer Sofia1300(UKR)40,0INFO
11Anisimova Yuliya1104Herson ()32,5INFO
12Irina Vashchuk1105Herson ()24,1INFO

PlaceLast Name First NameUSF-IDThe cityPointU19
1#N/AINFO