Netrebčuk Anastasiya Vladimirovna

THE PRESIDENT

Takhtarov Igor Vasilievich

FIRST VICE PRESIDENT

Usenko Aleksey Nikolaevich

FIRST VICE PRESIDENT

Urakin Maxim Gennadievich

VICE-PRESIDENT

Ostrovskiy Oleg Vitalevich

Harchenko Sergey Nikolaevich

Rybalchenko Konstantin Viktorovich

Usenko Aleksey Nikolaevich

Fredûk Sergej Nikolaevich

Takhtarov Igor Vasilievich

Grigory Ovcharenko

Netrebčuk Anastasiya Vladimirovna

THE PRESIDENT

Usenko Aleksey Nikolaevich

CHAPTER judicial committee

Rybalchenko Konstantin Viktorovich

HEAD COACHING COMMITTEE

Fredûk Sergej Nikolaevich

CHAPTER COMMITTEE OF THE TOURNAMENT

Dmitry Ivanovich Shcherbakov

HEAD OF THE COMMITTEE FOR CHILDREN AND SQUASH junior

Alena Ogonesân

EXECUTIVE DIRECTOR FSU

Datsko Andriy

HEAD OF THE AUDIT COMMISSION

Sergey Dahovnik

Member of Audit Commission

Baryshnikov Aleksey

Member of Audit Commission

 1. Alexey Alekseyenko
 2. Bulgakov Alexander
 3. Robert Wrobel
 4. Andrey Gulyaev
 5. Anna Gulyaeva
 6. Golubitskaya Elena
 7. Zheludkov Timothy
 8. Kostevich Alexander
 9. Julius Laukart
 10. Yuriy Maltsev
 11. Anna Pavlova
 12. Perun Artemy
 13. Rajtarovskij Denis
 14. Zelenko, Vladimir
 15. Sperčun Alexander
 16. Takhtarova Anastasia
 17. Tersenov Eugene
 18. Turitsyn Igor
 19. Usenko Ernest
 20. Olga Chervatyuk
 21. Alexey Shpak
 22. Eduard Yakovlev

Usenko Alexey

Love Toshoparan

Rybal'chenko Constantine

Ruslan Sorochinskiy

Fedoruk Valery

Denis Podvorniy

Dmitry Pogrebnyak

Zheludkov Timothy

Dmitry Shcherbakov

COMMITTEE HEAD

Akhmedov Alihodža

Dmitry Chubukin

Kutkovskij Yakov

Kostevich Alexander

Bulgakov Alexander

Virchenko Valeria

Drobot Maxim

Krehtûk Igor

Dolinich In The Novel

Rajtarovskij Denis

Fredûk Sergey

COMMITTEE HEAD

Sergey Drandalush

Kostevich Alexander

Alena Ogonesân

EXECUTIVE DIRECTOR

director@squash.ua

Anna Tesleva

CONTENT MARKETING

webprom@squash.ua

Robert

I am handsome

rwrobel@hsoft.pl