First vice president

Netrebčuk Anastasiya Vladimirovna

THE PRESIDENT

Usenko Aleksey Nikolaevich

FIRST VICE PRESIDENT

Urakin Maxim Gennadievich

VICE-PRESIDENT

Ostrovskiy Oleg Vitalevich

Harchenko Sergey Nikolaevich

Rybalchenko Konstantin Viktorovich

Usenko Aleksey Nikolaevich

Fredûk Sergej Nikolaevich

Takhtarov Igor Vasilievich

Netrebčuk Anastasiya Vladimirovna

THE PRESIDENT

Usenko Aleksey Nikolaevich

CHAPTER judicial committee

Rybalchenko Konstantin Viktorovich

HEAD COACHING COMMITTEE

Fredûk Sergej Nikolaevich

CHAPTER COMMITTEE OF THE TOURNAMENT

Dmitry Ivanovich Shcherbakov

HEAD OF THE COMMITTEE FOR CHILDREN AND SQUASH junior

Alena Ogonesân

EXECUTIVE DIRECTOR FSU

Datsko Andriy

HEAD OF THE AUDIT COMMISSION

Sergey Dahovnik

Member of Audit Commission

Baryshnikov Aleksey

Member of Audit Commission

  1. Robert Wrobel
  2. Anna Gulyaeva
  3. Golubitskaya Elena
  4. Takhtarova Anastasia
  5. Turitsyn Igor

Usenko Alexey

Love Toshoparan

Rybal'chenko Constantine

Ruslan Sorochinskiy

Fedoruk Valery

Denis Podvorniy

Dmitry Pogrebnyak

Zheludkov Timothy

Dmitry Shcherbakov

COMMITTEE HEAD

Akhmedov Alihodža

Dmitry Chubukin

Kutkovskij Yakov

Kostevich Alexander

Bulgakov Alexander

Virchenko Valeria

Drobot Maxim

Krehtûk Igor

Dolinich In The Novel

Rajtarovskij Denis

Fredûk Sergey

COMMITTEE HEAD

Sergey Drandalush

Kostevich Alexander

Alena Ogonesân

EXECUTIVE DIRECTOR

director@squash.ua

Kozûnec Irina

OFFICE MANAGER

info@squash.ua

Anna Tesleva

CONTENT MARKETING

webprom@squash.ua