ASSOCIATE MEMBERS

 1. Alexey Alekseyenko
 2. Alexander Belous
 3. Bulgakov Alexander
 4. Robert Wrobel
 5. Andrey Gulyaev
 6. Anna Gulyaeva
 7. Golubitskaya Elena
 8. Zheludkov Timothy
 9. Zakomlistov Sergey
 10. Anton Ivanov
 11. Kowalska Jan
 12. Kostevich Alexander
 13. Kostyukov Alexey
 14. Kostyukova Anastasia
 15. Julius Laukart
 16. Yuriy Maltsev
 17. Igor Makhanek
 18. Anna Nemtseva
 19. Anna Pavlova
 20. Panov Nikita
 21. Perun Artemy
 1. Ponomarenko Evgeny
 2. Rajtarovskij Denis
 3. Konstantin Reshetnyak
 4. Savelov, Vyacheslav
 5. Zelenko, Vladimir
 6. Sperčun Alexander
 7. Takhtarova Anastasia
 8. Tersenov Eugene
 9. Toskhoparan Love
 10. Turitsyn Igor
 11. Usenko Ernest
 12. Kharchenko Yevhen
 13. Olga Chervatyuk
 14. Alexey Shpak
 15. Eduard Yakovlev