Федерація Сквошу України (ФСУ) - Це національний орган, відповідальний за розвиток і популяризацію сквошу в Україні. ФСУ - некомерційна організація, яка акредитована Міністерством молоді та спорту України в 2005 році. Є членом Спортивного Комітету України.

Мета діяльності ФСУ - Розвиток і популяризація сквошу в Україні.

Основні напрямки діяльності ФСУ:

- Сприяння в підготовці висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів шляхом реалізації різноманітних програм, проектів та ініціатив;
- Сприяння в підготовці спортсменів для їх успішного виступу в різного роду змаганнях, в тому числі чемпіонатах світу та Європи;
- Сприяння в розвитку юніорського сквошу і проведення роботи з підготовки спортивного резерву по сквошу;
- Розробка та затвердження календарного плану змагань по сквошу (місцевих, національних та ін.), забезпечення і сприяння їх підготовці та проведенні;
- Підрахунок і ведення національного рейтингу;
- Популяризація сквошу серед населення;
- Розвиток та зміцнення зв'язків з державними органами, комерційними організаціями, громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на розвиток фізкультури, сквошу, а також з зарубіжними та міжнародними спортивними клубами;
- Затвердження положення про змагання серед спортсменів, здійснення контролю за їх дотриманням;
- Розвиток і зміцнення своєї матеріально-технічної та фінансової бази.

«Часті запитання»

Громадська організація "Федерація сквошу України" (ФСУ) є громадською організацією (фізкультурно-спортивного спрямування), яка об'єднує громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації цілей і завдань, передбачених Статутом організації. Основними цілями діяльності ФСУ є: сприяння розвитку сквошу, задоволення та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння зростанню рівня сквошу на Україні.

Членами ФСУ можуть стати громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 14 років.

Вступ в члени ФСУ здійснюється автоматично на підставі поданої заяви та оплати членського внеску.

Членський внесок Повного члена становить 11 000 грн (він же є вступним і сплачується щорічно).

Членський внесок Асоційованого члена становить 500 грн (він же є вступним і сплачується щорічно).

Почесне членство не передбачає грошовий внесок.

Всі члени ФСУ мають право:
– бути обраними в органи управління ФСУ;
– отримувати інформацію про діяльність ФСУ та її керівних органів;
– брати участь у прийнятті рішень, пов'язаних з діяльністю ФСУ;
– вільно виходити з членів ФСУ;

але тільки

Повні члени мають право участі та право голосу у Конференції (вищий орган управління в ФСУ).

Почесні члени мають право участі та право дорадчого голосу у Конференції (вищий орган управління в ФСУ).

Джерелами фінансування діяльності ФСУ є:
– кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
– членські, вступні внески;
– пасивні доходи;
– кошти або майно, які надходять неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням норм чинного законодавства;
– дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.

Всі члени ФСУ зобов'язані дотримуватися вимог Статуту організацій і діяти у відповідності з основними напрямками діяльності ФСУ. Члени ФСУ можуть пропонувати свою кандидатуру в органи управління, виконавчий комітет та ревізійну комісію. Пропонувати і брати участь у проектах з розвитку сквошу під егідою ФСУ. Приймати участь в організації заходів під егідою Федерації сквошу України (турніри, семінари, навчальні курси і т.д.).

Якщо питання, яке у вас виникло, не виявилося у списку, просимо надіслати його до нас на електронну пошту: info@squash.ua і ми з задоволенням відповімо.