LICENSED ATHLETES

 1. Beeba Christina
 2. Yuri Beletsky
 3. Belikov Yefim
 4. Bushma Alina
 5. Elena Brilenko
 6. Anna Brilenko
 7. Bugaev Valery
 8. Vatulyan Veronica
 9. Vilûha Stanislav
 10. Готлиб Ярина
 11. Golubitskaya Elena
 12. Alexander Gopkalo
 13. Girik Elizabeth
 14. Throat Cyril
 15. Andrey Gulyaev
 16. Anna Gulyaeva
 17. Sergey Dahovnik
 18. Doroshik Maria
 19. Sergey Drandalush
 20. Jangan Galina
 21. Candan Timur
 22. Evstratenko Denis
 23. Ermakov Sergey
 24. Zhivotovsky Jaroslav
 25. Julia Zhukovets
 26. Karûčenko Dmitry
 27. Kamorda Constantine
 28. Ekaterina Kachan
 29. Boris Kirichek
 30. Kowalska Jan
 31. Kotova Olga
 32. Kuzymenko Sofia
 33. Imshenitskaya Alina
 1. Kutkovskij Mikhail
 2. Kutkovskaâ Oksana
 3. Kutkovskij Peter
 4. Kutkovskij Yakov
 5. Julius Laukart
 6. Mendzebrovski Valentin
 7. Pavlov Alexander
 8. Perun Artemy
 9. Oleg Pozdnyakov
 10. Rasputnij Daniel
 11. Rybal'chenko Constantine
 12. Liana Sardak
 13. Sereda Stanislav
 14. Zelenko, Vladimir
 15. Cikora Arthur
 16. Brave Daniel
 17. Sperčun Alexander
 18. Suprun Elizabeth
 19. Takhtarova Anastasia
 20. Tersenov Eugene
 21. Vlad Tverdohleb
 22. Tomenchuk Michael
 23. Usenko Nadia
 24. Fisun Nikita
 25. Fredûk Sergey
 26. Sergey Kharchenko
 27. Dmitry Shcherbakov
 28. Yegor Shcherbakov
 29. Yakovenko Irina
 30. Eduard Yakovlev